Posts Tagged ‘slovník’

Slovník cizích slov

Friday, February 20th, 2009

slovník cizích slov Další z novinek na Online-Slovník.cz je slovník cizích slov. Co ve slovníku cizích můžete nalézt? Jedná se o klasický slovník cizích slov, takže obsahuje především slova převzatá z jiných jazyků (zejména z angličtiny), výrazy používané odborníky z různých oborů, slangové výrazy, argot apod. Tato slova se běžně vyskytují kolem nás a není v lidských silách je všechny znát natož si pamatovat jejich významy, a právě proto existují slovníky cizích slov.

Slovník cizích slov je možné procházet podle abecedy nebo lze použít vyhledávání, které umožňuje fulltextově prohledávat i definice cizích slov (tato volba je k nalezení pod odkazem „další volby“).

Na závěr ukázka definice ve slovníku cizích slov (bohužel bez obrázkového doprovodu definovaného :) )

Překladač vět

Tuesday, February 17th, 2009

překladačPo delší době došlo opět k atualizaci webového slovníku Online-Slovník.cz, tentokrát byl přidán plnohodnotný online překladač celých vět a delších textů.

Překladač umí překládat z a do cca 40 jazyků, přičemž podporuje i automatickou detekci zdrojového jazyka. To znamená, že ani není potřeba vědět, jaký je jazyk textu, který chci přeložit. Jediné, co je překladači potřeba říct, je jazyk, do kterého chceme text pomocí překladače přeložit.

Důležitou vlastností překladače je také možnost přehrání výslovnosti celého textu (je-li výsledný překlad v angličtině).

Translator je šikovně integrován do slovníku, takže není-li hledané slovo či fráze nalezena přímo ve slovníku, je automaticky nabídnut překlad z překladače.

Překladač plně využívá Ajax, takže práce s ním je velice rychlá a při každém překladu se načítá pouze přeložený text, nikoliv celá stránka.

A na závěr malá ukázka překladu pomocí překladače z češtiny do angličtiny.

Online slovník

Wednesday, November 5th, 2008

Co Online-slovník.cz umí a čím se liší od podobných slovníků?

Především je to anglická výslovnost ke všem frázím. Tato funkce je velice užitečná, protože kromě samotného překladu získáte i představu o skutečné výslovnosti. Kombinace znalosti obojího zvyšuje pravděpodobnost, že si slovo zapamatujete. Znalost výslovnosti se také hodí při mluveném projevu :)

(more…)