Slovník cizích slov

slovník cizích slov Další z novinek na Online-Slovník.cz je slovník cizích slov. Co ve slovníku cizích můžete nalézt? Jedná se o klasický slovník cizích slov, takže obsahuje především slova převzatá z jiných jazyků (zejména z angličtiny), výrazy používané odborníky z různých oborů, slangové výrazy, argot apod. Tato slova se běžně vyskytují kolem nás a není v lidských silách je všechny znát natož si pamatovat jejich významy, a právě proto existují slovníky cizích slov.

Slovník cizích slov je možné procházet podle abecedy nebo lze použít vyhledávání, které umožňuje fulltextově prohledávat i definice cizích slov (tato volba je k nalezení pod odkazem „další volby“).

Na závěr ukázka definice ve slovníku cizích slov (bohužel bez obrázkového doprovodu definovaného :) )

Tags:

Leave a Reply