Posts Tagged ‘opera’

„Zobrazit zdrojový kód výběru“ pro Operu

Friday, December 5th, 2008

“Zobrazit zdrojový kód výběru” (View Selection Source) — jednoduchý bookmarklet (favelet) nebo uživatelský JavaScript, který umožní zobrazení zdrojového kódu libovolné části HTML nebo XML stránky. Velmi užitečné zejména při tvorbě webu.

(more…)

View Selection Source for Opera

Thursday, November 13th, 2008

The ‘View Selection Source’ is a simple JavaScript bookmarklet (favelet) or a User JavaScript which allows you to see the HTML source of any part of a page, which is very useful for web developers. It brings to Opera the same functionality as Firefox has by default.

(more…)

Anchorize.js – convert URLs into links

Tuesday, October 7th, 2008

Opera logo Anchorize.js is a small user JavaScript file for Opera which converts plain text links into real clikable links. It works on both HTML pages and text files.

(more…)

Anchorize.js – převod URL na odkazy

Tuesday, October 7th, 2008

Opera logo Anchorize.js je uživatelský JavaScript pro Operu, který převadí URL z textu na klikatelné odkazy. Poradí si s ruznými formami zápisu URL.

(more…)

“Pretty XML tree view” – uživatelský JavaScript pro Operu

Tuesday, October 7th, 2008

Opera

“Pretty XML tree view” je user JavaScript (uživatelský JavaScript) pro prohlížeč Opera, který automaticky konveruje nenastylované XML (napr. RSS) na stromovou strukturu podobně, jako to činí např. Firefox.

(more…)

Pretty XML tree view for Opera

Tuesday, October 7th, 2008

Opera Pretty XML tree view is a user JavaScript for the Opera browser that automatically transforms raw unstyled XML files (i.e. RSS feeds) into a pretty – Firefox like – tree view which is much more user friendly.

(more…)