View Selection Source – Google Chrome Extension

February 10th, 2010

View Selection Source - Google Chrome ExtensionAfter many years with Opera as my primary browser, I’ve partly started to use Google Chrome as it’s rather fast and the UI is really sweet. Google Chrome has got some very useful tools for webdevelopers, but I was surprised that there was no ‘View Selection Source’ item in the context menu. I’ve therefore decided to port my User JavaScript which allows you to see the source of a selected part of a page, originally developed for Opera, to Google Chrome as an extension (which turned out to be surprisingly easy).

The Chrome extension API doesn’t allow you to add items to the context menu (yet?), so after installation, there is an icon next to the address bar which you can click to display the source code. If you don’t like the default Mozilla-like color scheme of syntax highlighting, you can go to the Options page and choose the Desert one instead.

Download

You can install it either from the Google Chrome extensions gallery or as a bookmarklet:

Screenshots

Custom Color Schemes

If you feel like creating a new color scheme, here is how the CSS code looks like. Hope the class names are descriptive enough:

#desert body {
	background: #333;
	color: #fff;
}
#desert .tag {
	color: #BDB76B;
}
#desert .entity {
	font-weight: bold ;
}
#desert .tagName {
	color: #BDB76B;
	font-weight: normal;
}
#desert .attrName {
	color: #BDB76B;
	font-weight: normal;
}
#desert .attrValue {
	color: #FFA0A0;
	font-weight: normal;
}
#desert .quote {
	color: #FFA0A0;
	font-weight: normal;
}
#desert .comment, .comment *  {
	color: #87CEEB !important ;
	font-weight: normal !important ;
}
#desert .cdataMark {
	color: #ff6600;
	font-weight: bold;
}
#desert .cdataContent, .cdataContent *  {
	color: #ff6600 !important ;
	font-weight: normal !important ;
}

Once you’ve created one, don’t forget to send it to me so that I can build it into the extension!

Virtualhosty pro Apache bez nutnosti editace /etc/hosts

December 1st, 2009

Následující postup umožní vytvářet nové lokální subdomény pro virtualhosty Apache bez nutnosti editace souboru /etc/hosts. Docílí se toho použitím dnsmasq jako lokálního DNS serveru. Jedná se o řešení pro Linux. Read the rest of this entry »

Vylepšená náhrada textu obrázkem: acIR

May 8th, 2009

Nemám rád sIFR, proto když mi můj oblíbený (dis)grafik nakreslil nový design pro mojí homepage s použitím moc hezkého, ale nestandradního, fontu, rozhodl jsem se najít jiné řešení pro jeho použití při zachování přístupnosti. Přístupností mám na mysli to, aby byl text v kódu skutečně jako text, byl vidět i při vypnutých obrázcích a šel označit pomocí myši.

Read the rest of this entry »

html2texy! – konvertor (X)HTML do Texy!

March 10th, 2009

Texy!Html2texy! je konvertor (X)HTML do Texy!. Pokud nevíte, co že to Texy! je, tak vězte, že se jedná o velice elegantní způsob tvorby textů, které chceme mít ve finále na webu jako HTML, ale nechceme je přímo v HTML psát. Texy ale bohužel nenabízí možnost zpětné konverze na HTML, proto jsem se před časem rozhodl napsat tento nástroj.

Read the rest of this entry »

Slovník cizích slov

February 20th, 2009

slovník cizích slov Další z novinek na Online-Slovník.cz je slovník cizích slov. Co ve slovníku cizích můžete nalézt? Jedná se o klasický slovník cizích slov, takže obsahuje především slova převzatá z jiných jazyků (zejména z angličtiny), výrazy používané odborníky z různých oborů, slangové výrazy, argot apod. Tato slova se běžně vyskytují kolem nás a není v lidských silách je všechny znát natož si pamatovat jejich významy, a právě proto existují slovníky cizích slov.

Slovník cizích slov je možné procházet podle abecedy nebo lze použít vyhledávání, které umožňuje fulltextově prohledávat i definice cizích slov (tato volba je k nalezení pod odkazem „další volby“).

Na závěr ukázka definice ve slovníku cizích slov (bohužel bez obrázkového doprovodu definovaného :) )

Překladač vět

February 17th, 2009

překladačPo delší době došlo opět k atualizaci webového slovníku Online-Slovník.cz, tentokrát byl přidán plnohodnotný online překladač celých vět a delších textů.

Překladač umí překládat z a do cca 40 jazyků, přičemž podporuje i automatickou detekci zdrojového jazyka. To znamená, že ani není potřeba vědět, jaký je jazyk textu, který chci přeložit. Jediné, co je překladači potřeba říct, je jazyk, do kterého chceme text pomocí překladače přeložit.

Důležitou vlastností překladače je také možnost přehrání výslovnosti celého textu (je-li výsledný překlad v angličtině).

Translator je šikovně integrován do slovníku, takže není-li hledané slovo či fráze nalezena přímo ve slovníku, je automaticky nabídnut překlad z překladače.

Překladač plně využívá Ajax, takže práce s ním je velice rychlá a při každém překladu se načítá pouze přeložený text, nikoliv celá stránka.

A na závěr malá ukázka překladu pomocí překladače z češtiny do angličtiny.

Implementation of CSS3 selectors in JavaScript

January 10th, 2009

A couple of years ago, there was a need for an implementation of CSS3 selectors in JavaScript (as a part of a debugging tool I was working on). The implementation is ready and tested, but is not needed anymore so I’ve decided to publish it for free download.

Read the rest of this entry »

Implementace CSS3 selectorů v JavaScriptu

January 9th, 2009

Pro účely jedné, velice speciální a nakonec nikdy nedokončené, zakázky, bylo potřeba vytvořit implementaci CSS3 selectorů v JavaScriptu. Implementace je hotová, funkční a otestovaná, ale již není potřeba, tak se o ní podělím alespoň tady na blogu.

Read the rest of this entry »

„Zobrazit zdrojový kód výběru“ pro Operu

December 5th, 2008

“Zobrazit zdrojový kód výběru” (View Selection Source) — jednoduchý bookmarklet (favelet) nebo uživatelský JavaScript, který umožní zobrazení zdrojového kódu libovolné části HTML nebo XML stránky. Velmi užitečné zejména při tvorbě webu.

Read the rest of this entry »

View Selection Source for Opera

November 13th, 2008

The ‘View Selection Source’ is a simple JavaScript bookmarklet (favelet) or a User JavaScript which allows you to see the HTML source of any part of a page, which is very useful for web developers. It brings to Opera the same functionality as Firefox has by default.

Read the rest of this entry »